020-691-8877
Momenteel Gesloten
Geopend tussen 9:00 - 17:00
 info@amrani.nl
Kantoorfilosofie

Amrani Advocaten levert maatwerk in juridisch advies en juridische bijstand, door gekwalificeerde en ervaren advocaten.

Ons doel is het zoeken naar een minnelijke oplossing voor uw juridische problemen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn dan leggen wij de de geschillen voor aan de bevoegde rechterlijke instanties.

Gratis juridisch inloopspreekuur

Iedere Donderdag van 17:00 - 19:00

Hoogoord 140 B
1102CH Amsterdam

Mr. M. Amrani
Mr. CJ Gebuijs
Mr. Marcel MinGroop

Tarieven

De rechtsbijstand vindt plaats op basis van:

- een uurtarief varierend van € 150,00 tot € 350,00

- vaste prijsafspraken

- op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

 

Indien u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand zal voor u een verzoek daartoe worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien uw verzoek wordt gehonoreerd zal de Raad voor Rechtsbijstand de door u verschuldigde eigen bijdrage van de kosten voor rechtsbijstand vaststellen, op grond van uw draagkracht. U dient een eventuele eigen bijdrage vóór dat de zaak in behandeling wordt genomen te voldoen.  Naast de eigen bijdrage dient u rekening te houden met eventuele andere kosten, zoals griffiegeld, kosten voor uittreksels etc.

Wij zijn altijd bereid voor de zaak in behandeling genomen wordt een passend betalingsplan op te stellen.

Als u strafrechtelijk wordt vervolgd, kunt u meestal ook een advocaat toegevoegd krijgen. In dat geval gelden dezelfde inkomensgrenzen, maar andere eigen bijdragen. Indien u gedetineerd bent hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Verdere informatie over het systeem van gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.